FORUM ARTIS r.f.

Forum Artis rf är en samarbetsförening för de riksomfattande konstnärsorganisationerna i Finland. Föreningens syfte är att främja, värna om och stöda de konstarter som medlemsföreningarna representerar samt uprätthålla och stöda kontakterna mellan de olika konstarterna. Föreningen arbetar också för de olika konstarternas juridiska och ekonomiska intressen. Medlemmar är de 17 viktigaste konstnärsorganisationerna i Finland.

MEDLEMSFÖRENINGAR

Medlemmar i Forum Artis rf är 17 riksomfattande konstnärsorganisationer som representerar ett brett konstnärligt fält. Genom sina medlemsorganisationer representerar Forum Artis cirka 23 000 professionella finländska konstnärer.

SAMARBETSPARTNERS

Forum Artis samarbetar bland annat med Centret för konstfrämjande och olika upphovsrättsorganisationer. Forum Artis är även medlem i LYHTY (luovan työn tekijöiden ja yrittäjien yhteistyöverkosto). På internationellt plan kanaliseras samarbetet via Nordiska konstnärsrådet, som Forum Artis bildar tillsammans med sina nordiska systerorganisationer.

ADRESS
Urho Kekkonens gata 2 C
00100 Helsingfors
c/o Suomen Musiikintekijät ry

TELEFON
+358 45 340 9229